Posted in Անհատական աշխատաժամանակ

Սեպտեմբերի 14_18 աշխատաժամանակ

Սեպտեմբերի 14

Սովորողների դիմավորում

Մեդիահմտությունների զարգացում

Սեպտեմբերի 15_18

4_րդ դասարան

5_րդ դասարան

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խումբ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s