Posted in ինքնակրթություն

Ուսումնական գրականություն

Մաթեմատիկայի 4-րդ դասարանի դասագիրք  (մաս 1-ին)

Մաթեմատիկայի 4-րդ դասարանի դասագիրք (մաս 2-րդ)

Մաթեմատիկայի 5-րդ դասարանի դասագիրք(մաս 1-ին)

Մաթեմատիկայի 5-րդ դասարանի դասագիքր(մաս 2-րդ)

 

Մաթեմատիկայի 5-րդ դասարանի դասագիրք —հին

Մաթեմատիկայի 5-րդ դասարանի դասագիրք — նոր

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹ

խաղ-տեսադաս 

Մաթեմատիկական կայքերի հղումներ

https://uk.ixl.com/

https://www.education.com/

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s