Posted in Պարտիզապուրակային

Արտաքին և ներքին միջավայրի խնամք, բարեկարգման աշխատանքներ

Երկրագործական աշխատանքները շարունակվում են…

Օգոստոսի 25, օրվա լուսաբանում

Օգոստոսի 24, օրվա լուսաբանում

Օգոստոսի 20, օրվա լուսաբանում

Օգոստոսի 19, օրվա լուսաբանում

Օգոստոսի 17-18

This slideshow requires JavaScript.

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s