Posted in ինքնակրթություն

Տեսական նյութերի փաթեթ

Խմբագրվում է․․․․

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

Բնական թվերի  բաժանելիությունը

Երկրաչափթույան տարրեր

Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

Կոտորակների գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում

Կոտորակների հիմնական հատկությունը

Կոտորոակներ

Մաս և ամբողջ

Պատիկ և բաժանարար

Չափման միավորներ

Գումարման և բազմապատկման տեղափոխական հատկությունները

Մնացորդով բաժանում 

Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Հանման ստուգումը գումարումով

Գումարման ստուգումը հանումով

Գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում

Թվերի դասավորումը  նվազման և աճման կարգով

Թվերի համեմատումը

Թվերի կցագրումը

Գործողությունների կատարման կարգը

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Կարգային միավորներ

Թիվ։ Թվի բնութագրումը։

 Իրական և կեղծ մետաղադրամներ

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ 

Մոգական թվեր

Չափման միավորներ 

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը

Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

Մնացորդով բաժանում

Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի և 1000-ի վրա

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

 Հանում։ Հանման ստուգումը գումարումով

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով 

Թվերի համեմատում 

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 

Թվերի կցագրումը 

Թիվ։ Թվի բնութագրումը 

Կարգային միավորներ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Կարգեր։ Կարգային միավորներ 

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր 

Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա

Մեկը և զրոն 

Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները 

Բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ 

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Բնական թվերի հանման հաշվեկանոնը

Բնական թվերի բազմապատկման հաշվեկանոնը

Մնացորդով բաժանում

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

Ուղիղ, հատված  և ճառագայթ 

Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Շրջանագիծ և շրջան

 Օրինաչափություններ

Անկյուններ և նրանց չափումը

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Ուղղանկյունանիստ

Ուղղանկյունանիստի ծավալը 

Բնական թվի բաժանարարներ և բազմապատիկներ 

Բնական թվի բաժանարարներ և բազմապատիկներ 

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի 

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Պարզ և բաղադրյալ թվեր 

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր
ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով
վերլուծելով

Բաժիններ

Բաժինների գումարումը, սովորոական կոտորակներ

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Կոտորակներն ընդհանուր հայտարարի բերել 

Խմբագրվում է․․․․

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր

Բնական թվերի  բաժանելիությունը

Երկրաչափթույան տարրեր

Թվի մասը որոշելը և թվի որոշելը տրված մասով

Կոտորակների գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում

Կոտորակների հիմնական հատկությունը

Կոտորոակներ

Մաս և ամբողջ

Պատիկ և բաժանարար

Չափման միավորներ

Գումարման և բազմապատկման տեղափոխական հատկությունները

Մնացորդով բաժանում 

Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Հանման ստուգումը գումարումով

Գումարման ստուգումը հանումով

Գումարում, հանում, բազմապատկում և բաժանում

Թվերի դասավորումը  նվազման և աճման կարգով

Թվերի համեմատումը

Թվերի կցագրումը

Գործողությունների կատարման կարգը

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Կարգային միավորներ

Թիվ։ Թվի բնութագրումը։

 Իրական և կեղծ մետաղադրամներ

Խնդիրներ հեռավորությունը հաշվելու վերաբերյալ 

Մոգական թվեր

Չափման միավորներ 

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

Քառակուսի։ Քառակուսու պարագծի և մակերեսի  հաշվումը

Ուղիղ, հատված և ճառագայթ

Մնացորդով բաժանում

Մնացորդով բաժանում 10-ի, 100-ի և 1000-ի վրա

Բազմապատկում։ Բազմանիշ թվի բազմապատկումը երկնիշ և եռանիշ թվերով

 Հանում։ Հանման ստուգումը գումարումով

Թվերի դասավորում նվազման և աճման կարգով 

Թվերի համեմատում 

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 

Թվերի կցագրումը 

Թիվ։ Թվի բնութագրումը 

Կարգային միավորներ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

Կարգեր։ Կարգային միավորներ 

Թվանշաններ։ Թվերի գրառումը

Հաշիվ և թիվ։ Բնական թվեր 

Բնական թվերի համեմատումը նրանց գրառման հիման վրա

Մեկը և զրոն 

Բնական թվերի  գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները 

Բնական թվերի բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բնական թվերի բազմապատկման բաշխական օրենքը գումարման նկատմամբ 

Բնական թվերի գումարման հաշվեկանոնը

Բնական թվերի հանման հաշվեկանոնը

Բնական թվերի բազմապատկման հաշվեկանոնը

Մնացորդով բաժանում

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

Ուղիղ, հատված  և ճառագայթ 

Սանդղակներ և կոորդինատային ճառագայթ

Շրջանագիծ և շրջան

 Օրինաչափություններ

Անկյուններ և նրանց չափումը

Ուղղանկյուն։ Ուղղանկյան պարագծի և մակերեսի հաշվումը

Ուղղանկյունանիստ

Ուղղանկյունանիստի ծավալը 

Բնական թվի բաժանարարներ և բազմապատիկներ 

Բնական թվի բաժանարարներ և բազմապատիկներ 

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի 

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 10-ի, 5-ի և 2-ի

Բաժանելիության հայտանիշներ։ Թվերի բաժանելիությունը 3-ի, 9-ի և 4-ի

Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը 

Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ

Պարզ և բաղադրյալ թվեր 

Բաղադրյալ թվի վերլուծումը պարզ արտադրիչների

Երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը և ամենափոքր
ընդհանուր բազմապատիկը գտնելը՝ թվերը պարզ արտադրիչներով
վերլուծելով

Բաժիններ

Բաժինների գումարումը, սովորոական կոտորակներ

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Կոտորակներն ընդհանուր հայտարարի բերել 

Կոտորակների գումարում

Կոտորակների համեմատում 

Կոտորակների բազմապատկում 

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար 

Խառը թվեր

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s