Posted in Դիտարկումներ

Դիտարկումների ամփոփում

Դիտարկում Արևելյան դպրոց-պարտեզում

01․04․2020

02.04.2020

03․04․2020

Սովորողների անհատական, առցանց-ընտանեկան ուսուցման պլան

Շաբաթվա ափոփում․ մարտի 30 — ապրիլի 3

Սովորողների շաբաթվա ամփոփում

07.04.2020-08.04.2020

09.04.2020-10․04․2020

Դիտարկում Արևմտյան դպրոց-պարտեզում

13.04.2020

14.04.2020

15․04․2020-16․04․2020

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s