Posted in Uncategorized

Հեռավար-առցանց նախագծերն իրենց արդյունքնեով

Մոգական զատիկները սովորողների տարբերակով․ 08․09․2020

Մոգական զատիկները սովորողների տարբերակով․ 06․04․2020-07․04․2020

Մոգական զատիկները ընտանեկան միջավայրում․ ապրիլի 6-10

Ամփոփում․ մարտի 30-ապրիլի 3

Երկրաչափական պատկերների ֆլեշմոբ․մարտի 30-ապրիլի 3

Ամփոփում․ մարտի 16-20

Հեռավար-առցանց ուսուցման նախագիծ․ մարտի 16-20

Ռադիոթողարկումներ

Մաթեմատիկա TV

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s