Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում

Մոգական զատիկները սովորողների տարբերակով․ 06․04․2020-07․04․2020

Բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորողները ներկայացնում են մոգական զատիկների լուծման իրենց տարբերակները։

Էդուարդա Խաչիկյան 

Zatik

zatik2

Ստյոպա Ադամյան

1․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 1-9 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

una-mariquita-leyendo

 

2․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 3-11 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

 

una-mariquita-leyendo (1)

Արամ Խաչատրյան 

1․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 1-9 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

1  1 1

9  9 9

1  1 1

2․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 3-11 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

3 3 3

1 1 1

1 1 1

Նարեկ Հովհաննիսյան 

2 Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 3-11 թվերը այնպեսոր  տողովսյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

8 3 10
9 7 5
4 11 6

3  Մոգական զատիկի վրա պատկերված խորանարդի նիստերին գրված են 6 տարբեր թվանշաններ այնպեսոր հանդիպակաց նիստերի վրա գրված թվանշանների գումարները հավասար են։ Թվանշաններից երեքը նկարում ցույց են տրված։ Որո՞նք են մյուս թվանշանները

3,6,7

Էլեն Շահվերդյան

1․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 1-9 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

una-mariquita-leyendo

Արման Մխեյան 

1․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 1-9 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

1

2․ Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 3-11 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի նույնը։

2

Դավիթ Հովհաննիսյան 

 

3․  Մոգական զատիկի վրա պատկերված խորանարդի նիստերին գրված են 6 տարբեր թվանշաններ այնպես, որ հանդիպակաց նիստերի վրա գրված թվանշանների գումարները հավասար են։ Թվանշաններից երեքը նկարում ցույց են տրված։ Որո՞նք են մյուս թվանշանները։ 6, 3, 7

2

 

 

 

 

 

Բլոգներում եղած թերությունները սովորողների կողմից շտկվում են։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s