Posted in Դիտարկումներ

Սովորողների շաբաթվա ամփոփում

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

  • Ո՞ր խմբերի, դասարանների բլոգներն եք նայել
  • Քանի՞ բլոգ
  • Քանիսու՞մ է առկա շաբաթվա ամփոփումը

Նայել եմ Արևելյան դպրոց-պարտեզի 4-5-րդ  դասարանների սովորողների  բլոգները․

  • 4․1դասարան-27 սովորողի բլոգ
  • 4․2դասարանի-25 սովորողի բլոգ
  • 4․3դասարանի-22 սովորողի բլոգ
  • 5․1դասարանի-29 սովորողի բլոգ
  • 5․2 դասարանի-28 սովորողի բլոգ

Microsoft word ֆայլում սովորողների բլոգներն են։ Որտեղ ներկայացված է յուրաքանչյուր սովորողի շաբաթապատումը։ Նայել եմ 131 բլոգ։ Առկա է 115 ակտիվ բլոգ։ Բոլորը ունեն անհատական պլաններ և իրենց բլոգներում արտացոլվում է ընտանեկան նախագծերը։ Շաբաթվա ամփոփումը առկա է  40 և ավել  սովորողի բլոգում։

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s