Posted in Դիտարկումներ

Սովորողների անհատական, առցանց-ընտանեկան ուսուցման պլան

Արևելյան դպրոց-պարտեզ

4-րդ դասարան
Նարե Սարգսյան
Նորիկ Գաբրիելյան
Սամվել Մանուկյան
Արեն Ղազարյան
Գայանե Նազարյան
Գոռ Ղազարյան
Անի Կարապետյան
Վիկտորյա Հայրապետյան
Գոռ Թորգոմյան
Կարապետ Գյուլնազարյան
Ժորա Մուրադյան
Սամվել Արզումանյան
Նարե Արղության
Դավիթ Մեհրաբյան
Ալլա Առաքելյան
Գարիկ Թովմասյան
Արթուր Սարյան
Դավիթ Ղոսլամյան
Ռուզան Ղուկասյան
Եվա Անթառանյան
Լիլիթ Աղասարյան
Խաչիկ Հովհաննիսյան
Նարե Հովհաննիսյան
Էդմոն Սահակյան
Արսեն Խաչատրյան
Եվա Խաչատրյան
Անի Կարապետյան
Դավիթ Միքաելյանց
Ռոզի Մովսիսյան
Արեգ Հաջյան
Աննամարիյա Վարդանյան
Նարեկ Բեզիրգարյան
Դավիթ Զախարյան
Էմիլ Սողոմոնյան
Հայկ Սիմոնյան
Մալենա Սահակյան
Վահագն Գրիգորյան
Հայկ Հովհաննիսյան
Սոֆի Ուլիխանյան
Միսաք Մինասյան
Մանե Թորոսյան
Գագիկ Ղազարյան

5-րդ դասարան
Նարեկ Սուքիասյան
Նարեկ Սարոյան
Ժիրայր Ղարիբյան
Ալեքսանդր Իսրաելյան
Արեն Կարսեցյան
Անի Մինասյան
Վահե Ղալեչյան
Նոնա Գալստյան
Լիաննա Դոխոյան
Յանա Սուքիասյան
Հայկ Պապոյան
Մանե Պապիկյան
Նարինե Հակոբյան
Արեգ Պարսիլյան
Կարապետ Նշանյան
Նարեկ Սուքիասյան
Հայկ Աղլամազյան
Թադէոս Աինթաբլյան
Նարեկ Մնացականյան
Լեո Աղաբեկյան
Քնարիկ Ադամյան
Մարի Անանյան
Մարկ Մարուքյան
Հարություն Մալքոնյան
Արտյոմ Նիկոյան
Ալեբ Աբովյան
Մարի Աղայան
Հովսեփ Հակոբյան
Ռուսլան Հովսեփյան
Լիանա Թումասյան
Նանե Թորոսյան

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s