Posted in Հեռավար-առցանց ուսուցում, Մաթեմատիկա TV

Երկրաչափական պատկերների ֆլեշմոբ N5

Խորանարդ

Երկրաչափական պատկերների ֆլեշմոբին միացել է բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության խմբի սովորող՝ Ստեփան Իլոյան։

Տեսանյութ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s