Posted in Աշխատակարգ

Փետրվարի 24-28

Երկուշաբթի

13:35 -14։00 Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00 Ճաշ

15։00-16։00 Անհատական աշխատանք

16։10 — 16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Տուն ճանապարհում

Երեքշաբթի

13:35 -14։00 Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։30 Ճաշ

14։30-15։40 Անհատական աշխատանք

15։40-16։10 Նախագծային աշխատանք

16։10-16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Տուն ճանապարհում

Չորեքշաբթի

13:35 -14։00 Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։30 Ճաշ

14։30-15։40 Անհատական աշխատանք

15։40-16։10 Նախագծային աշխատանք

16։10-16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Տուն ճանապարհում

Հինգշաբթի

13:35 -14։00 Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։30 Ճաշ

14։30-15։40 Անհատական աշխատանք

15։40-16։10 Նախագծային աշխատանք

16։10-16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Տուն ճանապարհում

Ուրբաթ

13:35 -14։00 Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։30 Ճաշ

14։30-16։10 Նախագծային աշխատանք

16։10-16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Տուն ճանապարհում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s