Posted in Նախագծեր

Քառյակ

Без названия

Քառյակ
Հայկական հետաքրքրաշարժ խաղ՝ հայերեն և անգլերեն:
Տուփի մեջ Հայաստանի եկեղեցիներին, նկարիչներին, երաժիշտներին, գետերին, հանգստի վայրերին, հայկական ուտեստներին, այլ կերպ ասած՝ հայկական մշակույթին վերաբերող խաղաքարտեր են:
Խաղի ընթացքում հարկավոր է հավաքել որքան հնարավոր է շատ «քառյակ»: Միևնույն թեմային պատկանող 4 քարտեր🍏🍇🍐🍎: Օրինակ՝ «մրգեր» քառյակը ներառում է «ծիրանը», «դեղձը», «նուռը» և «խաղողը»:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s