Posted in Սեմինարներ

Փետրվարի 5

Այսօր երկարացված օրվա կազմակերպիչների սեմինար-պարապմունքն էր․․․

Ժամը 12։00 Քոլեջում իրականացվեց սեմինար պարապմունքը։ Սեմինարը իրականացրեցին՝  Հայարփի Անանյանը և Սյուզի Մարգարյանը։ Հայարփի Անանյանի օգնությամբ սովորեցինք ծիսական պարեր, իսկ Սյուզի Մարգարյանի հետ հետտևյալ երգերը։

Նարե-Նարե

Նարեն ելել է, սար սնձի կերթա,

Մազերն արձակել, շաղ տալեն կերթա:

Յարոջ աչքի դեմ կաքավի նման,

Սեր անելեն յար, էլել է կերթա:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,

Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,

Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Սարերի եղնիկ, դու չքնաղ Նարե,

Հազարներին յար, սիրտ կհմայե,

Կարոտած աչքի դու սիրո երազ,

Հմայված տեսքի, ախ սիրո մուրազ:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,

Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Հեյ Նարե-Նարե, ջիգյարս վառե,

Իմ սիրած յարս ախ մինուճար է:

Երկինքըն ամպել է,

Ի՜նչ անուշ թոն է.

Գամ դըռնեն անցնեմ՝

Հոգյակըս հոն է:

Երկինքըն ամպել է,

Գետինը թաց է.

Յարըս քնել է,

Երեսը բաց է:

Երկինքըն ամպել է,

Ի՜նչ անուշ երակ.

Սըրտիս մեջ լըցավ,

Մի բուռ կըրակ:

Երկինքըն ամպել է,

Գետին շաղերով.

Ես քեզ սիրել եմ,

Անուշ խաղերով:

Երկինքըն ամպել է,

Գետինը մութ է.

Ես քեզ ուզել եմ,

Թող ասեն՝ սուտ է:

Շորո՜ր դու, շեկլի՛կ յար.

Տեսնեմ՝ դու ումն ես.

Իրավ եմ ասում՝

Դու իմ սըրտումն ես:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s