Posted in Աշխատակարգ

Հունվարի 8 – 17-ի աշխատակարգ

20191127_154512.jpg

Չորեքշաբթի

13:35 -14։00   Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Հինգշաբթի

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Ուրբաթ 

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Երկուշաբթի

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Երեքշաբթի

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Չորեքշաբթի

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Հինգշաբթի

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Ուրբաթ

13:35 -14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-15։00  Ճաշ

15։00- 16։10  Ճամբարային նախագծեր 

16։10 — 16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00  Տուն ճանապարհում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s