Posted in Մաթեմատիկա TV, Նախագծեր

«Մաթեմատիկա TV» Նախագիծ

8vB9Kl3S_400x400

Վայր՝

  • Արևմտյան դպրոց-պարտեզ
  • Հարավային դպրոց-պարտեզ

Մասնակիցներ՝ 

Բանավոր մաթեմատիկայի խմբի սովորողներ

Նպատակը՝

Իրենց կատարած աշխատանքով ստեղծել բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության TV

Խնդիրները՝

  • Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացում
  • Երևակայության զարգացում
  • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ
  • Ստեղծագորածական մտքի և որոնողական կարողությունների զարգացում
  • Գործնական կարողությունների զարգացում

Ընթացքը՝

Յուրաքանչյուր թողարկում կվարեն բանավոր մաթեմատիկայի 2-4 սովորողներ։ Թեմաները կընտրենք հետևյալ նախագծերի օգնությամբ։

Տրամաբանական հարցեր

ՃԱՆԱՉԵՆՔ ՄԵԾ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍՆԵՐԻՆ

Իրենց կատարած աշխատանքով  կստեղծենք  բանավոր մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեության TV։

Արդյունքները՝

«Մաթեմատիկա TV» 1-ին թողարկում

«Մաթեմատիկա TV» 2-րդ թողարկում

«Մաթեմատիկա TV» 3-րդ թողարկում

«Մաթեմատիկա TV» 4-րդ թողարկում

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s