Posted in ինքնակրթություն, Խնդիրների փաթեթ

Մաթեմատիկական կայքերի հղումներ

e-Mathematics

Մաթեմատիկական թեստեր

Երկրաչափություն

Խնդիրներ 

mat.ru

«Մաթեմատիկան մեկ տեղում»

Համեմատականությունը

 

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s