Posted in ինքնակրթություն

Ֆլեշմոբային առաջադրանքների կազմում N1

Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբ մաթեմատիկայից

Երկրորդ մակարդակ

Դեկտեմբերյան ֆլեշմոբում առաջադրված խնդիրների պատասխաններ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s