Posted in Աշխատակարգ

Դեկտեմբեր 9-13

 

1.jpg

Երկուշաբթի

13:35-14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։40 Դասապատրաստում

14։40-15։10 Ճաշ

15։10-16։00 Նախագծային աշխատանք

16։00-16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

Երեքշաբթի

13:35-14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։40 Դասապատրաստում

14։40-15։10 Ճաշ

15։10-16։00 Նախագծային աշխատանք 

16։00-16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Ուղեկցում տուն

Չորեքշաբթի

13:35-14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։40 Դասապատրաստում

14։40-15։10 Ճաշ

15։10-15։30 Այց ագարակ

15։30-16։10 Նախագծային աշխատանք 

16։10-16։30  Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Ուղեկցում տուն

Հինգշաբթի

13:35-14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։30 Նախագծային աշխատանք 

14։30-15։00 Ճաշ

15։00-16։00 Դասապատրաստում

16։00-16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Ուղեկցում տուն

Ուրբաթ

13:35-14։00  Ճամբարականների ընդունում

14։00-14։40 Դասապատրաստում

14։40-15։15 Ճաշ

15։15-16։15 Նախագծային աշխատանք 

16։15-16։30 Միջավայրի խնամք (դասասենյակի հավաքում)

16։30-17։00 Ուղեկցում տուն

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s