Posted in Դասընթացի ծրագիր, Ընտրությամբ գործունեություն

Մաթեմատիոսի ընտրությամբ գործունեություն

Մաթեմատիոսի ընտրությամբ գործունեության առարկայական ծրագիր

 

Ուսուցման  նպատակները . 

Դասընթացի հիմնական նպատակն է.

 • Իրական աշխարհի երևույթները մաթեմատիկորեն հետազոտելու ունակության դաստիարակումը,
 • Զարգացնել  սովորողների  ստեղծագործական   ընդունակությունները, տրամաբանական և լեզվական մտածողությունը
 • Խորացնել գիտելիքները, որոնք նրանք ստանում  են մաթեմատիկայի դասերի ժամանակ,
 • Սովորեցնել ստեղծագործաբար մոտենալ յուրաքանչյուր խնդրի լուծմանը, կարողանալ տրամաբանական  դատողություններ կատարել
 • Զարգացնել մտածողության ընդհանուր կուլտուրա, որպեսզի նրանք կարողանան արտահայտել իրենց մտքերը, կարողանան  առանձնացնել խնդիրների էական հատկանիշները, վերլուծել, ընդհանրացնել, առաջ քաշել վարկածներ
 • Զարգացնել խմբում աշխատելու կարողություններ
 • Սերմանել ուշադրություն, հիշողություն, աշխատասիրություն, հանդուրժողականություն, նպատակասլացություն և վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ

Դասընթացի խնդիրներն են

 • Սովորողների մոտ զարգացնել կայուն հետաքրքրություն դեպի մաթեմատիկա
 • Զարգացնել տրամաբանական մտածողություն
 • Զարգացնել սովորողների մաթեմատիկական ընդունակությունները և հետազոտական կարողությունները
 • Սովորողների մոտ զարգացնել կոնկրետ իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու կարողություն
 • Համակարգչային ծրագրեր օգտագործելու կարողություն

Ուսումնական միջավայրը`

 • Ուսումնական կաբինետ` համակարգիչ, անլար համացանց, էլեկտրոնային գրատախտակ, պրոյեկտոր, ուսումնական նյութերի, ծրագրերի փաթեթներ
 • Համացանցում ուսուցման միջավայրը` մաթեմատիկական կայքեր, դասավանդողի, դասարանի բլոգ, դասավանդողի էլեկտրոնային օրագիր, կրթահամալիրի, գրադարանի կայք
 • Դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր`նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային օրագիր, google հաշիվ, էլեկտրոնային մատյան, անձնական բլոգ, կայք, համակարգչային ծրագրերի և ուսումնական նյութերի փաթեթներ, ձայնագրիչ, ֆոտոխցիկ
 • Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր` նոութբուք կամ նեթբուք, էլեկտրոնային գրքեր, դասավանդողի կողմից առաջարկված ուսումական նյութերի փաթեթներ, անձնական բլոգ, google հաշիվ, էլեկտրոնային տետրեր:
 • Ուսումնական նյութեր` պետական հանրակրթական ծրագրով նախատեսված դասագրքերի թվային տարբերակներ, էլեկտրոնային մաթեմատիկական ձեռնարկներ, շտեմարաններ, խնդրագրքեր, ուսումնական նախագծերի փաթեթներ:

Ծրագրում

 • Ֆլեշմոբի խնդիրների քննարկում
 • Գտնել օրինաչափությունները
 • Մաթեմատիկական գլուխկոտրուկներ
 • Խաչբառներ
 • Մաթեմատիկական խաղեր
 • <<Կենգուրու>>ի խնդիրներ
 • Օլիմպիադայի խնդիրներ 
 • Գործողությունների կատարման կարգը
 • Փակագծերի կիրառությունը
 • Համեմատում
 • Գործողություններ բազմանիշ թվերի հետ
 • Չափման միավորներ՝ դրամ, զանգված, երկարություն, ժամանակ
 • Չափումների կատարում գործիքների միջոցով
 • Գումարման ստուգումը հանումով
 • Հանման ստուգումը գումարումով
 • Պարագիծ․ խնդիրներ պարագծի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով պարագծի հաշվում
 • Բազմապատկման ստուգումը բաժանումով
 • Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով
 • Երկրաչափական պատկերներ․ ուղիղ, ճառագայթ, հատված, բեկյալ
 • Հատվածի երկարություն
 • Անկյուն, անկյան տեսակներ
 • Երկրաչափական պատկերներ․ ուղղանկյուն, քառակուսի, եռանկյուն
 • Շարժման խնդիրներ՝ արագություն, ժամանակ, ճանապարհ
 • Մակերես․ խնդիրներ մակերեսի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով մակերեսի հաշվում
 • Թվի բաժանումը 2-ի, 5-ի և 10-ի,
 • Թվի բաժանումը 3-ի, 4-ի, 8-ի, 9-ի,
 • Բանավոր հաշվելու եղանակներ
 • Մաթեմատիկական հնարքներ
 • Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար
 • Ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ
 • Շրջանագիծ և շրջան
 • Ուղղանկյունանիստ
 • Ծավալ․ խնդիրներ ծավալի վերաբերյալ
 • Չափումների միջոցով ծավալի հաշվում

  2019-2020 ուս․ տարի

Ուսումնական աշխատանքների փաթեթ

Հեռավար-առցանց աշխատանքների ուսումնական փաթեթ

2020-2021 ուս․ տարի

Աշխատանքներին կարող եք ծանոթանալ․

Մաթեմատիկոսի ընտրությամբ գործունեություն

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s