Posted in 2019-2020 ուս․ տարի, Սեմինարներ

Սեպտեմբերի 18

Երկարացված օրվա կազմակերպիչների սեմինար պարապմունքը Մարինե Մկրտչյանի հետ14

 

«Հոյ Նազան»

Ա՜խ, լոթի Մարան

Էրնեկ ես ծառ էղնեի

Ծառի տակին կար կանեմ

Սարեն կուգաս

Պարեր

Բուլուլ

3 ոտք

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s