Posted in Մուտքի Ճամբար

Մաթեմատիկա դասավանդողի համար դիմած մասնագետը

maths-218x400

Մաթեմատիկա դասավանդողի համար դիմած մասնագետը

 • Ներկայացնում է իր լուծած մաթեմատիկական մի խնդիր՝ նշելով դժվարությունները, դրանց հաղթահարման ճանապարհները

Խնդիր

Ինչպ՞ս լուծել խնդիրը։ Այս հարցին փորձել են պատասխանել բազմաթիվ գիտնականներ, մեթոդիստներ։ Ամերիկացի հայտնի մեթոդիստ Դ Պոյան գրում է <<Աշակերտը պետք է հասկանա խնդիրը։ Բայց ոչ միայն հասկանա, նա պետք է կարողանա լաուծել այն>>։ Սովորաբար խնդրի լուծման առաջին փուլում սովորողները կատարում են հետևյալ գործողությունները՝ առանձնացնում են պայմանը պահանջից, նշում են տվյալները և որոնելի տարրերը, համառոտագրում են պայմանը, պահանջը, գծում են նկարը, առանձնացնում են քննարկվող օբյեկտները, ընդգծում նրանց միջև եղած հարաբերությունները։

Խնդիրը լուծելու համար աշակերտները պետք է իմանան եռանկյան հիմնական հատկությունները և եռանկայան հավասարության հայտանիշները։

Այս խնդիրը կարելի է լուծել միջին դպրոցում,  7-րդ և 8-րդ դասարաններում։  7-րդ դասարանում աշակերտները սովորում են եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։ Խնդիրի լուծման ընթացքում աշակերտները կվերհիշեն եռանկյունների հավասարության հայտանիշները, եռանկյան միջնագծերը և անկյունները։ Աշակերտների մոտ կզարգանա հետևություններ և եզրակացություններ կատարելու կարողություն։

 • Թվարկում է համակարգչային ծրագրեր, որոնք կարող է օգտագործել դասավանդման ընթացքում

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Quizizz

VEGAS.Pro

 • Թվարկում է մաթեմատիկայից իր սիրած գրքերից մի քանիսը, որոնք օգտագործել է դպրոցում, ուսանողական ժամանակ դրանից հետո
 1. Վ. Ե. Գմուրման, Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրությանխնդիրների լուծման ձեռնարկ, Երեւան, 1979
 2. Ֆիխտենգոլց Գ․ Մ․ <<Դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի դասընթաց>> 1 հատոր, Երևան 1949թ․
 3. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика (справочные материалы), Москва, 1990
 4. Д. Пойа-Как решать задачу․ 
 5. Ա․ Հակոբյան և Ն․ Խրիմյան Տրամաբանական խաղեր, Երևան 2013թ

 Նշվածս գրքերից առաջինը և երկրորդը ուսումնասիրել եմ ուսանողական տարիներին։ 1-ին գիրքը հավանականությունների տեսություն առարկայից, որում ներառված  մի քանի բաժինների խնդիրներ  հասցրել եմ ուսումնասիրել։ Հիմնականում ուսումնասիրել եմ Գմուրմանի գրքի առաջին գլխում ներառված խնդիրները։ Այդ խնդիրները ինձ դուր են եկել այն պատճառով, քանի որ մեկ խնդիրի մի քանի լուծումներ ունի և շատ հետաքրքիր էր կարողանալ գտնել լուծման տարբերակները։ 2-րդ գիրքը ուսումնասիրել եմ 2-րդ կուրսից։ Հատկապես խորացված ուսումնասիրել եմ դիպլոմային աշխատանքս գրելիս։ Գրքի մի հատվածում մանրամասն և մատչելի ներկայացվում է ածանցյալի գաղափարը։ 3-րդ գրքը 10-րդ դասարանից ինձ հետ է։ Գիրքը իմ ուղեցույցն է, շատ բանաձևեր կարողանում եմ գտնել այդ գրքից։ 4-րդ գիրքը սկսել եմ ուսումնասիրել վերջերս, այն հատկապես ինձ հետաքրքրեց նրանով որ հետաքրքիր հարցադրումներով բացատրվում է խնդիրների լուծման հերթականությունը։ 5-րդ գիրքը իրենից ներկայացնում է հետաքրքրաշարժ խնդիրների մի մեծ  փաթեթ։

 • Ներկայացնում է կես էջանոց մասնագիտական նյութի թարգմանություն՝ բնօրինակի հետ միասին

Д. Пойа-Как решать задачу  —թարգմանություն

 • Կազմում է մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի երկու տարբերակ՝ երրորդ և չորրորդ

Երկրորդ տարբերակ

Ֆլեշմոբային առաջադրանքների կազմում N2

Ֆլեշմոբային առաջադրանքների կազմում N1

 • Մաթեմատիկայից որևէ թեմայի համար կազմում է մատուցման ծրագիր և երկու ուսումնական նյութ

ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՄԲ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

 • Կազմում է սովորողների հետ ուսումնական ճամփորդության նախագիծ

ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Կազմում է ինքնակրթության նախագիծ՝ կրթահամալիրում աշխատելու համար իրեն անհրաճեշտ նոր հմտությունների, կարողությունների, գիտելիքների ցանկ՝ հիմնավորելով, դասավորելով ըստ կարևորության։

ԻՆՔՆԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s