Posted in Աշխատակարգ

Օգոստոսի 21-28 աշխատակարգ

68283976_1402466633233697_7680233091046047744_n

Օգոստոսի 21

 • 10։00-12։00 Մայր դպրոց
 • 12։00-12։30  ընդմիջում
 • 12։30-14։00 Մայր դպրոց
 • 14։00-16։00 Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Օգոստոսի 22

 • 10։00-12։00 Ավագ դպրոց
 • 12։00-12։30  ընդմիջում
 • 12։30-14։00 Մայր դպրոց
 • 14։00-16։00 Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Օգոստոսի 23

 • 10։00-12։00 Մայր դպրոց (բլոգային նախագծային-ուսուցում)
 • 12։00-12։30  ընդմիջում
 • 12։30-14։00 Մայր դպրոց (սեմինար)
 • 14։00-16։00 Արևմտյան դպրոց-պարտեզ

Օգոստոսի 26

 • 9:00-12:00 Արևմտյան դպրոց-պարտեզ (մաքրություն)
 • 12։00-12։30 ընդմիջում
 • 12։30-14։00 Մայր դպրոց (առաջին բուժօգնություն)
 • 14։00-15։00 Մայր դպրոց ( ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում)

Օգոստոսի 27

 • 9:00-12:00 Արևմտյան դպրոց-պարտեզ (մաքրություն)
 • 12։00-12։30 ընդմիջում
 • 12։30-14։00 Մայր դպրոց
 • 14։00-15։00 Մայր դպրոց (ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում)

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s